Zintegrowany projekt lekcji teatru oraz języków obcych

Na zakończenie okresu kwarantanny oraz roku szkolnego uczniowie wzięli udzial w zintegrowanym projekcie lekcji teatru oraz języków obcych. Nauczycielki B.Vincaitienė, G.Paškevič, S. Malmyga przyszykowały utwory, a uczniowie, posługując się chwytami teatru mimicznego i teatru cieni (pod kierownictwem nauczycielki J. Szałkowskiej), próbowali swoje siły.

  1. Iwan Kryłow “Wilk i Jagnię”. Wykonanie: Sabina Komoliubio, czyta: Ewelina Stankiewicz
  2. Luźna interpretacja uczennicy IIIb klasy Justyny Możeiko utworu “The Road Not Taken” (autor: R. Frost. czyta: K. Żuromska)
  3. Poważny utwór Maironisa “Jūratė ir Kastytis” w rewelacyjnej interpretacji E. Stankiewicz, czyta: J. Możeiko
  4. Oryginalna interpretacja urywku A. Škėmy “Balta drobulė” w wykonaniu Wiktorii Starikowicz, czyta: Jowita Ławrynowicz.
  5. Swoista interpretacja utworu E. David “My meaning of life” w wykonaniu Katarzyny Żuromskiej, czyta: Agnieszka Naniewicz.