Prezentacja twórczości małych artystów

Kółko teatralne „W królestwie bajek” z powodu kwarantanny musiało nieco zmienić swoją planowaną działalność. Uczestnicy kółka oglądali lekcje w telewizji LRT, program “Historie starej skrzyni”, a także własnoręcznie wykonali lalki, wybrali bajkę (wiersz, opowieść) i zagrali ją razem z lalką. Podczas zabawy uczniowie uczyli się poprawnie mówić w języku litewskim, ujawnili swoją kreatywność, stali się małymi artystami i nabrali pewności siebie. Wszystkie prace zostały wykonane pod czujnym okiem nauczycielek języka litewskiego: Dovilė Bagdonienė i Jadwigi Pukszta. Zapraszamy wszystkich do zanurzenia się w świat dzieci i odbycia podróży po królestwie bajek. 

https://www.youtube.com/watch?v=N82iiXXYwV4&fbclid=IwAR2NnH06JW9D8jrU_8RHgOChactb6LUt6uzrYDdfJvXWT9epImfeMr9fi5o