Projekt twórczy z plastyki “Kalendarze ważnych dat”

Uczniowie klas 6-8 oraz I -II podczas wystawy w gimnazjum zaprezentowali własne prace plastyczne z projektu twórczego “Kalendarze ważnych dat”. Najpierw uczniowie zebrali informacje o ważnych datach w swojej rodzinie i o przyjaciołach, o świętach państwowych, rodzinnych i tradycyjnych obchodzonych w ich domach. Był to projekt twórczy z plastyki mający na celu podkreślić, jak ważne są więzi rodzinne, przyjacielskie i socjalne. Od początku stycznia uczniowie pracowali nad własnymi, autorskimi pracami z projektowania graficznego. Głównym założeniem było, aby podczas wykonywania pracy uczyli się połączyć użyteczność pracy z walorami estetycznymi. Każdy uczeń realizował pracę opartą na własnym pomyśle (koncepcie). Należało praktycznie zastosować wiedzę z podstawowych zasad rządzących sztuką liternictwa, wykazać się myśleniem projektowym z designu, kreatywnością, połączyć podstawy wiedzy z rysunku i malarstwa. Wszystkie polecenia były dostosowane do wieku uczniów, ich wiedzy i zdobytych umiejętności. Uczniowie zapoznali się z kierunkami studiów: projektowanie graficzne i design artystyczny oraz design towarów przemysłowych. Dowiedzieli się, jakie są wymagania na danych kierunkach studiów oraz możliwościach wykonywania zawodu.