Uroczysty pochówek powstańców styczniowych

W piątek, 22 listopada, uczniowie oraz nauczyciele naszego gimnazjum wzięli udział w uroczystym pochówku powstańców styczniowych z 1863-1864 roku. O 12:00 arcybiskup wileński w Katedrze odprawił Mszę Świętą w intencji powstańców. Prezydenci Litwy, Polski, a także wicepremier Białorusi wygłosili przemówienia.

Po mszy wyruszył kondukt żałobny, który zatrzymał się przy Ostrej Bramie na modlitwę w trzech językach (polskim, litewskim i białoruskim), a następnie udał się do punktu docelowego – kaplicy na Rossie, gdzie pochowano 20 powstańców styczniowych, w tym ich dowódców: Konstantego Kalinowskiego oraz Zygmunta Sierakowskiego

Dla uczniów to była bardzo dobra lekcja historii i wychowania obywatelskiego.