Konferencja “Zapal latarnię tolerancji”

We czwartek 21 listopada uczennice 4-tej klasy Adriana Daukszewicz, Karina Gimbickytė, Nikolė Adriana Naimovičiūtė i Aneta Rafałowicz wzięły udział w krajowej teoretyczno-praktycznej konferencji dla uczniów klas 2-4 „Zapal latarnię tolerancji” (Uždek Tolerancijos švyturį), która się odbyła w Szkole Podstawowej „Šviesos“ . Uczennice zaprezentowały filmik, które same stworzyły pt.: „Zapobiegaj zastraszaniu i gnębieniu” i brały udział w warsztatach, podczas których wykonywały różne zadania wspólnie z uczniami z innych szkół.

Do konferencji drużynę przygotowały nauczycielki języka litewskiego Jadwiga Pukszta i Dovilė Bagdonienė.