Sąd literacki bohaterów tragedii Goethego „Faust“

26 stycznia uczniowie III klasy mieli inną lekcje języka litewskiego (naucz. D. Bagdonienė). Został zorganizowany sąd literacki postaci z tragedii Johanna Wolfganga von Goethego „Faust“. Główny bohater tragedii, Mefisto, pozwał Boga za to, że nie podzielił się duszą Fausta. Uczniowie zostali podzieleni na role: sędziego, powoda, pozwanego, adwokatów, świadków, ławy przysięgłych, sekretarza. Metoda ta nie tylko powiększyła wiedzę uczniów na temat utworu, ale także dała im doskonałą okazję do przygotowania się do zbliżającego się egzaminu z języka litewskiego i literatury.