Lekcja przyrody o roślinach chronionych

Nasze gimnazjum posiada unikalne alpinarium zawierające rośliny chronione.

Dziś, 10 października, korzystając ze słonecznej pogody, uczniowie 5a klasy wraz z nauczycielką Eweliną Grycewicz rozpoznawali rośliny z Czerwonej Księgi na żywo, dyskutowali nad sposobami zachowania zanikających roślin.