Zajęcia edukacyjne w Narodowym Centrum Turystycznym Terytoriów Chronionych

W dniach 23 lutego i 2 marca uczniowie klas Ia i Ib wraz z nauczycielką geografii Tatjaną Korzeniewską zwiedzili Narodowe Centrum Turystyczne Terytoriów Chronionych. Centrum znajduje się na Antokolu, w jednym z budynków kompleksu pałacowego Sapiehów. Ekspozycja jest nie tylko ciekawa pod względem treści, ale również zaskakująca pod względem rozwiązań wizualnych. Gdy uczniowie weszli do środka, poczuli się jakby otaczała ich przyroda: dookoła łąki, ptaki, koniki polne, a gdy podnieśli głowy, zobaczyli chmury. Nie wszyscy wiedzą, że na Litwie jest 5 parków narodowych, 30 parków regionalnych, 3 państwowe rezerwaty przyrody i 2 rezerwaty kultury, około 300 rezerwatów przyrody, ponad 500 chronionych przez państwo obiektów dziedzictwa przyrodniczego… Wyjątkową wartość parków narodowych i regionalnych oraz rezerwatów ilustrują nie tylko obrazy, ale i konkretne obiekty. W sali kinowej – siedlisku nietoperzy – uczniowie mogli oglądać filmy i wsłuchiwać się w tajemnicze odgłosy natury. Dziewiątoklasiści chętnie korzystali z interaktywnej piaskownicy, w której własnoręcznie kształtowali góry i wzgórza, równiny, jeziora, rzeki i wulkany. W piaskownicy obserwowali erupcję lawy z wulkanu, tworzyli prawdziwe tornada, chmury i deszcz.