Nasi nauczyciele dzielą się doświadczeniem

28 lutego w Centrum Nauczania Dorosłych odbyło się spotkanie zespołu nauczycieli naszego gimnazjum na czele z dyrektor H. Juchniewicz z przedstawicielami gimnazjów i centrów kształcących dorosłych. Podczas spotkania nauczyciele naszego gimnazjum podzielili się doświadczeniem na temat odnowionych treści nauczania. Dzielenie się doświadczeniem jest ważnym aspektem pracy nauczyciela, szczególnie, że w ubiegłym roku byliśmy pilotażową szkołą.