Realizacja projektów dofinansowanych ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Bon Pierwszaka

Po raz kolejny Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka” przekazała kompleksowe wyprawki szkolne (plecak z wyposażeniem) uczniom klas pierwszych z polskich szkół na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Czechach.  1 września 2022 r.  26 uczniów pierwszych klas naszego gimnazjum otrzymało pierwszą część Bonu Pierwszaka, a mianowicie wyprawki szkolne, czyli plecak z wyposażeniem (m.in. piórnik, worek, farby, flamastry, plastelina, pudełko śniadaniowe i bidon, zeszyty oraz bloki rysunkowe). W dniach 28 października w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego ruszył kolejny etap realizacji projektu: do 26 pierwszaków naszego gimnazjum dotarła druga część Bonu Pierwszaka, a mianowicie wsparcie finansowe o równowartości 470 złotych, przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne.

Bon Maturzysty

W listopadzie maturzyści polskich szkół na Litwie, w tym również 35 uczniów Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, w ramach projektu „Bon Maturzysty” otrzymali jednorazowe stypendium finansowe o wartości 1000 zł. Środki są przeznaczone na opłacenie dodatkowych zajęć umożliwiających lepsze przygotowanie się do matury.

Stypendia „Bonu Pierwszaka” i „Bonu Maturzysty” zostały przekazane rodzicom/opiekunom prawnym uczniów.

Doposażenie gimnazjum

W 2022 r. na doposażenie gimnazjum otrzymało 6445,43 euro. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności. Zostały zakupione meble szkolne, żaluzje, pomoce naukowe, ekran interaktywny.

Doposażenie szkół polskich, projekty „Bon Pierwszaka” i „Bon Maturzysty” są finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”. Projekty są realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Dziękujemy!