Dzień Nauk Zintegrowanych. Wycieczka śladami “Lalki” Prusa oraz omówienie kwestii żydowskiej

W ramach Dnia Nauk Zintegrowanych uczniowie klas III i IV –tych wraz z polonistkami–wychowawczyniami Renatą Slavinskienė i Joanną Szczygłowską oraz nauczycielem informatyki Pawłem Mechovičiusem udali się do Warszawy, która była głównym ośrodkiem kształtowania się myśli ideologicznej pozytywizmu w Polsce.

Pierwszym punktem było zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, bowiem kwestia żydowska, czyli asymilacja Żydów z polskim społeczeństwem stała się jedną z zasadniczych kwestii poruszanych w publicystyce i literaturze pozytywistycznej. W muzeum uczniowie zapoznali się nie tylko z historią i kulturą żydowską, ale również poznali przyczyny potrzeby zwrócenia uwagi na tę mniejszość narodową. Uczniowie dowiedzieli się, że pozytywiści widzieli w środowisku Żydów ogromny potencjał intelektualny, kulturowy, a przede wszystkim ekonomiczny. Po dwugodzinnym zwiedzaniu muzeum, młodzież udała się z przewodnikiem na spacer dzielnicy Muranów, na miejscu której znajdowała się dzielnica żydowska, a następnie getto.

Następnie grupa udała się na spacer po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” B. Prusa. Prus zaprezentował w „Lalce” Warszawę końca XIX wieku niemal z fotograficzną dokładnością. Nawet teraz możemy odnaleźć wiele miejsc, w których rozgrywa się akcja powieści. Teatr Wielki – prawdopodobne miejsce pierwszego spotkania Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Hotel Europejski, w którym Wokulski zorganizował bankiet dla przeszło 150 osób z okazji otwarcia nowego sklepu, Krakowskie Przedmieście – adresy: mieszkania I. Rzeckiego, sklepu przeniesionego z Podwala oraz nowego sklepu Wokulskiego. Uniwersytet Warszawski – dawna Szkoła Główna – gdzie Wokulski przerwał naukę, by walczyć w powstaniu styczniowym, miejsce nauki studentów z kamienicy Łęckiej i wiele innych obiektów.

Pokonawszy ponad 20 tysięcy kroków, uczniowie wrócili wykończeni, ale pełni wrażeń oraz nowej wiedzy.