Wycieczka edukacyjna szlakiem obronności Wilna

„Mury, bramy i bastiony” – wycieczka 5 a klasy z nauczycielem Waldemarem Szełkowskim szlakiem obronności Wilna od Ostrej Bramy, ulicą Subocz do miejsca nieistniejącej bramy Subocz do muzeum bastionu artylerii nazywanego też barbakanem. A żył tam kiedyś Bazyliszek …  kiedyś…