Tydzień bez Przemocy

W tym roku, jak zawsze w dniach 17-25 marca, w naszym gimnazjum odbył się Tydzień bez Przemocy. W tym roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, symbolem tygodnia został wybrany Ptak Pokoju. Przez cały tydzień w gimnazjum odbywały się różne zajęcia, które obejmowały rozmowy i dyskusje na temat życzliwości i miłości do drugiej osoby. Zastraszanie i przemoc były również omawiane podczas lekcji wychowawczych, a gimnazjaliści brali udział w badaniu na temat przemocy w rodzinie. Ponadto każdy dzień miał osobne zadanie i cel, np.: Poniedziałek – dzień witania się. W tym dniu członkowie społeczności gimnazjalnej witali się przez cały dzień, nie tylko za pomocą słów, ale także uśmiechów. Czwartek był dniem dobrych słów i komplementów. Nie tylko nauczyciele i uczniowie otrzymali komplementy, ale nie zapomniano o personelu technicznym, kucharzach itp. Cieszy fakt, że kilka klas (5a i b, 6b, Ib, IIIa i b) zrobili w czasdie lekcji wychowawczych Ptaki Pokoju, które służą teraz jako dekoracje szkolnego korytarza. Mamy nadzieję, że w ciągu tego Tygodnia bez Przemocy wszyscy po raz kolejny zauważyli, jaką moc mają uśmiech i niesione dobro.