Nietradycyjne lekcje w mieszkaniu-muzeum V. Mykolaitisa-Putina

16 września uczniowie IVb klasy z nauczycielką języka litewskiego Joaną Čereškienė odwiedzili mieszkanie-muzeum Mykolaitisa-Putina – poety, prozaika, dramatopisarza, badacza literatury, profesora  Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

„Twórczość Vincasa Mykolaitisa-Putina przekroczyła ograniczenia czasowe. Jego twórczość to więcej niż epoka, w której pisarz tworzył, więcej niż realia tamtych czasów. Mykolaitis-Putinas stawia odwieczne pytania, które zawsze dotyczą człowieka: bunt, prometeizm, indywidualne cierpienie, a nie zbiorowe. Ten jeden z najsłynniejszych XX wieku. Osobowość tego litewskiego pisarza fascynuje połączeniem dwóch pozornie niełączących się cech – zamknięcia i jednocześnie zaangażowania w społeczność, umiejętności wpływania na innych ”- powiedziała muzealnik Brigita Daugėlaitė.

W muzeum-mieszkaniu, w którym kiedyś mieszkał pisarz, wiele przedmiotów, mebli, stosy książek i dokumentów opowiadają na swój sposób historię jego życia. Obraz V. Mykolaitisa-Putina znajdujący się w muzeum obrazuje osobę skupioną na samotności i kochającą ciche, spokojne miejsce pracy.

Uczniowie podczas tej lekcji edukacyjnej dużo zobaczyli, usłyszeli i powtórzyli.