W sprawie organizacji pracy zdalnego nauczania

W gimnazjum zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. technologii cyfrowej i kształcenia na odległość:  

Mirosław Beraza, specjalista IT, tel. 863448622 (7:30 – 22:00) e-mail: miroslav.beraza@vjikg.lt  

Nauczyciele technologii informacyjnych 

Koordynatorzy konsultują nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie wykorzystania technologii do nauczania zdalnego. Nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z koordynatorami w celu uzyskania pomocy technicznej i innych pytań dotyczących kształcenia na odległość.  

Wiesława Dowejko, zastępca dyrektora ds. nauczania, koordynuje pracę specjalistów ds. nauczania zdalnego, konsultuje nauczycieli i rodziców odnośnie kształcenia na odległość i zapewnia wszystkim uczniom dostęp do wybranej przez szkołę platformye-mail: veslava.doveiko@vjikg.lt tel. 861241015. (od 9:00 do 10:00, od 14:00 do 16:00)  

Halina Gaidej, zastępca dyrektora ds. gospodarczych, zapewnia uczniom i nauczycielom w ramach możliwości gimnazjum narzędzia i/lub połączenie internetowe niezbędne do kształcenia na odległość.