Ważny komunikat

Uwaga!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Algirdasa Monkevičiusa od 13 do 27 marca uczniowie mają ferie.
Proces nauczania w czasie ferii jest zawieszony i nie będzie się odbywał.

Nauczyciele szykują się do zdalnego nauczania w przestrzeni wirtualnej, które na mocy rozporządzenia Samorządu m. Wilna ma zacząć się odbywać po upływie tych 2 tygodni, czyli od 30 marca (termin zakończenia kwarantanny może ulec zmianie, o czym niezwłocznie poinformujemy).

Prosimy o odpowiedzialność, zachowanie środków ostrożności i przestrzeganie wszystkich zaleceń w okresie kwarantanny. Chrońcie siebie i bliskich, przestrzegajcie zasad samoizolacji.