Lekcja zdalna „Czy AI zastąpi człowieka?”

6 lutego uczniowie klasy 7a wraz z nauczycielką języka litewskiego Jadwigą Pukszta wzięli udział w krajowej zdalnej otwartej lekcji „Czy AI zastąpi człowieka?”. Lekcję poprowadził Gintautas Jazdauskas, nauczyciel inżynieryjnych warsztatów twórczych w Centrum Kreatywności Technicznej w Szawlach. Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z koncepcją sztucznej inteligencji (AI), dowiedzieli się, w jakich dziedzinach AI jest wykorzystywana, w czym przewyższa ona człowieka w kreatywności i odwrotnie. Uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę na temat sztucznej inteligencji, ale także rozwijali krytyczne myślenie, a także pracowali z kartami pracy i rozwiązywali test stworzony przez sztuczną inteligencję. Podczas lekcji języka litewskiego uczniowie dokonali samooceny i wspólnie z nauczycielem dyskutowali, które tematy były dla nich trudne do zrozumienia, co było najciekawsze, jaką nową wiedzę zdobyli podczas zdalnej lekcji.