Lekcja historii i literatury w Ponarach

8 listopada uczniowie klas Ia, IIIa i IIIb mieli lekcję historii i literatury w Ponarach. Młodzież zapoznała się z fragmentami dziennika Kazimierza Sakowicza, który opisuje, co się działo w Ponarach w latach 1941-1944. Dowiedzieli się o gremialnych rozstrzałach młodzieży wileńskiej w maju 1942 r. Wysłuchali wierszy o Ponarach napisanych przez studentów z Lublina. Uczniowie, stawiając znicze w kwaterze polskiej, nazywali nazwiska rówieśników, którzy zginęli w tym lesie.