Udział w akcji „Światełko dla Rossy i Bernardynów”

Po raz kolejny nasze gimnazjum wzięło udział w organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą akcji „Światełko dla Rossy i Bernardynów”. W tym roku uczniowie wykazali się dużą aktywnością i udało się zebrać ponad 350 zniczy. Znicze zostały przekazane do Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Bardzo dziękujemy społeczności gimnazjum za aktywny udział w akcji obywatelskiej! Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału zapalenia zniczy 1 listopada na cmentarzu Rossa i cmentarzu Bernardyńskim od 14:00 h.