Sprzątanie cmentarza plus lekcja historii

Jak każdego roku uczniowie naszego gimnazjum aktywnie udzielają się w akcjach sprzątania cmentarzy i odwiedzaniu grobów byłych nauczycieli i znanych osób dzielnicy Nowa Wilejka. 26 października uczniowie 6b klasy z wychowawczynią Ewą Palkowską i nauczycielką historii Jadwigą Borową odwiedzili parafialny cmentarz kościoła św. Kazimierza w Nowej Wilejce. Uczniowie sprzątnęli groby świętej pamięci zasłużonej nauczycielki Ludwiki Ussowicz, fundatora kościoła św. Kazimierza Karola Mosera, pisarki Barbary Sidorowicz, księdza Franciszka Świątka i Władyslawa Ginžauskasa. Po zapaleniu zniczy uczniowie z wielka dumą i z wiedzą o historii życia tych osób wrócili do domów opowiadać rodzicom o tradycjach szkoły.