Lekcja w nietradycyjnej przestrzeni

29 września uczniowie klas IIIa i IIIb naszego gimnazjum wraz z wychowawcami Markiem Pietrusewiczem i Czesławą Kovaliauskienė oraz nauczycielką Teresą Adamowicz udali się do Wileńskiego Centrum Młodzieży na Antokolu w ramach projektu “Wilno jest szkołą”, gdzie mieli lekcję „Bądź wolontariuszem”. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z wolontariatem i możliwościami wolontariatu oraz zachęcenie ich do zaangażowania się w tę działalność. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o rodzajach i możliwościach wolontariatu na Litwie i za granicą oraz o tym, czego mogą się nauczyć dzięki wolontariatowi.