Bezpieczna droga do szkoły

11 września uczniowie klasy 1. gościli na swojej lekcji przedstawicielkę służb mundurowych.

Spotkanie z panią policjant okazało się bardzo potrzebne – uczniowie odświeżyli sobie już znane im informacje. Powtórzyli, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, czyli wtedy kiedy dochodzimy do jezdni patrzymy w lewo, w prawo, znów w lewo, przysłuchujemy się, upewniamy się jeszcze raz czy nie nadjeżdża samochód i tylko wtedy ruszamy. Dowiedzieli się także o wielu nowych sprawach, jak np. jakie są rodzaje odblasków, gdzie należy je mocować  aby zmaksymalizować naszą widoczność i kto ma prawo siedzieć bez podkładki w samochodzie . 

Uczniowie chętnie włączali się w dyskusję. Zadawali pytania, na które pani policjant udzielała odpowiedzi. Nie raz podkreślała, że dorośli nie powinni pokazywać dzieciom złych przykładów, jakim na przykład jest skracanie drogi. Spotkanie to było dla dzieci cenną lekcją. Spotkania policji z dziećmi w szkołach to bardzo ważny element bezpieczeństwa najmłodszych na drodze.