Rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych ósmoklasistów

Wystąpienia publiczne budzą strach wśród wielu uczniów. Oczywiście, wystąpienia publiczne są czasem niekomfortowe, ale powtarzanie jest matką nauki, więc tę umiejętność można rozwijać.

Na lekcjach języka litewskiego uczniowie klasy 8a (nauczycielka I. Čereškaitė) rozmawiali o sensie ludzkiego życia, na podstawie utworów literackich przedstawili swój punkt widzenia w eseju, a następnie zaplanowali utrwalenie swojej wiedzy i przygotowali się do  wystąpienia publicznego. Przed wakacjami w celu stworzenia prawdziwej atmosfery wystąpień publicznych uczniowie klasy 6a wraz ze swoją nauczycielką języka litewskiego Jadwigą Puksztą zostali zaproszeni na uroczystą lekcję. Po lekcji szóstoklasiści zadawali pytania ósmoklasistom i dzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, co ma dla nich sens w ich życiu.

Cieszy fakt, że ósmoklasiści polubili wystąpienia publiczne, dostrzegli korzyści i znaczenie takich wystąpień i już planują kolejne wystąpienie publiczne, tym razem na temat ksiażek.