Wycieczka poświęcona Józefowi Piłsudskiemu

Zarząd Miejski Związku Polaków na Litwie 16 grudnia zorganizował wycieczkę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Przy okazji zwiedzono unikalny kościół w Suderwe. Udział w niej wzięli uczniowie I i II klas naszego gimnazjum pod opieką nauczyciela historii Waldemara Szełkowskiego.

Postać Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest mocno powiązana z Ziemią Wileńską. Na Wileńszczyźnie w Zułowie urodził się, w Powiewiórce w kościele św. Kazimierza został ochrzczony, otrzymując imiona Józef Klemens. W Wilnie chodził do szkoły i tam były początki jeszcze dziecięcej konspiracji. W Wilnie nieraz przebywał już jako działacz niepodległościowy, do niego niezwykle tęsknił podczas zesłania na Syberię, emigracji i walk w Legionach. Ogromną radość swemu wodzowi sprawili jego żołnierze, kiedy wyzwolili Wilno z rąk bolszewików na Wielkanoc 1919 r. Już w czasach pokoju Marszałek często odwiedzał swoją ukochaną ziemię i najczęściej wakacje spędzał z rodziną w majątku Pikieliszki. Ostatecznie w Wilnie pozostawił swoje serce – spoczęło w mauzoleum na cmentarzu Rossa u stóp jego matki Marii z Billewiczów Piłsudskiej.

Trasa: Wilno – Zułów – Powiewiórka – Pikieliszki – Suderwa – Wilno.