Zajęcia edukacyjne z biologii w laboratorium

9 listopada w ramach zajęć praktycznych uczniowie klas gimnazjalnych III-IV lekcji biologii poziomu rozszerzonego (naucz. Jolanta Szałkowska) mieli okazję wykonać pracę laboratoryjną w Litewskim Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów. Celem edukacji było wprowadzenie uczniów w świat mikroorganizmów oraz metod stosowanych w mikrobiologii: barwienie bakterii metodą Grama, test katalazowy oraz obserwacja morfologii bakterii pod mikroskopem. Po zakończeniu pracy każdy uczeń potrafił zidentyfikować bakterie według rodzaju/gatunku na podstawie swoich wyników i dostarczonego materiału teoretycznego.