Dzień Nauk Zintegrowanych. Śladami klasyków realizmu literatury rosyjskiej

W Dniu Nauk Zintegrowanych uczniowie III-IV klas zwiedzili miejsca na Starówce wileńskiej, związane z pobytem w Wilnie klasyków realizmu rosyjskiej literatury – A. Ostrowskiego oraz F. Dostojewskiego. Nauczyciel języka rosyjskiego W. Klimowicz opowiedział o wrażeniach, jakie wywarły na klasykach zwiedzane miejsca w Wilnie oraz przedstawił problematykę i tematykę poruszaną w ich utworach. Uczniowie zadawali pytania o zagadnienia poruszane w literaturze epoki realizmu, porównywali bohaterów literatury rosyjskiej, polskiej i litewskiej.