Udział w programie „Sztuka dociekania: nauka w społeczności”

Cieszymy się, że nasza szkoła uczestniczy w programie „Sztuka dociekania: nauka w społeczności” (“Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”). Program ten ma na celu ujawnienie i rozwinięcie kreatywności, krytycznego myślenia i innych kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli, aby pomóc szkołom w tworzeniu odpowiedniego procesu edukacyjnego, który spełnia potrzeby XXI wieku oraz zapewnić praktyczną pomoc w rozwiązywaniu bieżących wyzwań edukacyjnych.

https://www.kurybinesjungtys.lt/tyrinejimo-menas/