Projekt “Historie naszego kraju”

Zapraszamy razem ze społecznością Nowej Wilejki do podróży po kartach historii naszej dzielnicy.

  • Od apelu Vincasa Kudirki o wolność do marzeń o niepodległej Litwie;
  • Od walk ochotników do narodu tworzącego codzienność i cieszącego się nią;
  • Od Kowna, zwanego Małym Paryżem, po przepełniony wolnością lot Lituanika, poświęcony Ojczyźnie;
  • Od wsi rozsianych wzdłuż Wilenki po trzecie co do ważności miasto przemysłowe Litwy – Nową Wilejkę;
  • Od eksportu milionów kos na cały świat do ostatniej stacji kolejowej na zesłanie.

Karty historii odkryją nam aktor Marius Bareikis i przewodniczka Rasa Aleksaitė. Pomysłodawcą i reżyserem jest Dainius Petručionis. Choreografia – Jurgita Plepytė.

Organizatorzy projektu: Dainius Petručionis i Ieva Skaistytė.

Partnerem projektu jest nasze gimnazjum.