Lekcja w szkolnym muzeum

W przededniu uroczystej imprezy poświęconej stuleciu Garnizonu Wojska Polskiego w Nowej Wilejce klasa 4. (nauczycielka Jadwiga Wołoncewicz) miała wspaniałą lekcję historii w naszym szkolnym muzeum. Kierowniczka muzeum, nauczycielka Teresa Brazewicz bardzo umiejętnie wprowadziła uczniów w tak odległe dzieje naszej dzielnicy (byłego miasteczka Nowa Wilejka). Niektórzy uczniowie usłyszeli nazwiska swoich przodków, należących kiedyś do tego słynnego garnizonu. Podziwiali wspaniałe eksponaty. Mieli szansę przymierzyć dawną czapkę ułańską.