Doradztwo zawodowe w Litewskiej Państwowej Straży Granicznej

13 września uczniowie klasy Ia udali się do Komendy Wileńskiej Litewskiej Państwowej Straży Granicznej, gdzie na strzelnicy odbyło się specjalne szkolenie praktyczne z broni palnej. Podczas szkolenia uczniowie zapoznali się z podstawami strzelania i broni. Grupie uczniów towarzyszyła Rima Zmitrovičienė, młodszy specjalista z lotniskowej placówki Straży Granicznej w Wilnie oraz Tatjana Korzeniewska, nauczycielka geografii i koordynatorka kształcenia zawodowego. Szkolenie rozpoczęło się od instruktażu, podczas którego instruktorzy podkreślili podstawowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną oraz przedstawili części broni palnej. Później uczniowie mieli okazję sprawdzić celność oka i postrzelać z karabinu maszynowego MP5.