“Usłysz mnie przez szybkę”- Bo sztuka nie jest o sztuce, tylko o nas samych

Podczas lekcji plastyki w IV ab klasach uczniowie w parach wypróbowali technikę malowania na szkle. Zadaniem było namalować kompozycję tematyczną na jednym szkle, każdy ze swej strony. Warunkiem było nie rozmawiać ze sobą, nie uzgadniać tematu, należało zagłębić się w umysł i własne emocje, aby przełożyć je na wspólny symboliczny obraz za pomocą kolorów. Efekt końcowy tu nie miał znaczenia, liczył się sam proces twórczy. Celem tej pracy było połączyć sztukę i psychologię jako terapię poprzez sztukę, tzw. arteterapią, która staje się drogą do lepszego poznania samego siebie, znajdując w niej wsparcie i pasję, redukuje stres i pobudza do kreatywności.