Quiz z języka rosyjskiego

24 marca w gimnazjum odbył się quiz z języka rosyjskiego dla uczniów Ia klasy, który zorganizował nauczyciel języka rosyjskiego Witalij Klimowicz. Miał on na celu zaciekawienie i zachęcenie uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy w sposób nietradycyjny. Prace uczniowskich drużyn ocieniały nauczycielki jęz. angielskiego K. Disewicz i B. Vincaitienė.