Międzynarodowy Dzień Ziemi

W październiku 1969 r. na Krajowej Konferencji UNESCO w San Francisco działacz pokojowy John McConnell zaproponował globalne święto, aby uczcić życie i piękno Ziemi. Międzynarodowy Dzień Ziemi corocznie obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej – 20 marca. Z tej okazji w naszym gimnazjum również odbył się szereg inspirujących wydarzeń. Społeczność gimnazjum mogła pogłębiać własne wiadomości ekologiczne, nie tylko oglądając ekologiczne plakaty wykonane przez uczniów klasy Ib kl., ale również dzięki wyświetlanej prezentacji na parterze, wykonanej przez ucznia klasy Ia Adama Nowickiego. Uczniowie klas gimnazjalnych, a mianowicie Herbert Kubiak, Natalia Rutkowska, Ewelina Szytik, Katrina Metlejewska przedstawili treściwą prezentację (aut. H. Kubiak, N. Rutkowska) oraz zadania ekologiczne dla uczniów klas 5-8 (aut. H. Kubiak, E. Szytik, K. Metlejewska). W ciągu 2 dni starsi przyjaciele wyjaśniali znaczenie świadomości potrzeby ochrony środowiska, kształtowanie własnej odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, akcentując potrzebę recykling’u oraz utylizacji śmieci. Jednym z najbardziej atrakcyjnych akcentów projektu była wystawa ekologiczna. Podczas wystawy każdy z nas mógł podziwiać prace twórcze uczniów klas 5-8, I-II. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością, wykorzystując odpady do wykonania przedstawicieli królestwa roślin bądź zwierząt.