Zapraszamy uczniów do Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

1 marca ruszył elektroniczny system zapisów uczniów do szkół m. Wilna. Jeśli Państwo chcecie, aby dziecko uczyło się w naszym gimnazjum, należy:

  • Zalogować się na stronie https://svietimas.vilnius.lt/
  • Po zalogowaniu wybrać Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazja)
  • Termin składania wniosków upływa 31 maja br.
  • W czerwcu zostaną wysłane listy mailowe z informacją, czy dziecko zostało przyjęte do naszego gimnazjum.
  • Po otrzymaniu listu należy potwierdzić rejestrację i do 31 sierpnia podpisać umowę o naukę w sekretariacie gimnazjum lub wydrukować ją na stronie gimnazjum http://www.vjikg.lt/priemimas/mokymosi-sutartys/

W razie pytań lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora gimnazjum Wiesławą Dowejko (osobiście lub telefonicznie: (8-5) 2670947)