Udział uczniów gimnazjów w międzynarodowym projekcie fizyczno-astronomicznym „POLAR STAR”

Uczniowie klas gimnazjalnych naszego gimnazjum pomyślnie przystąpili do pierwszego etapu międzynarodowego projektu „POLAR STAR”. Ławrynowicz Ewa (Ib kl.), Drakšaitė Gabriela (Ia kl.), Nowicki Adam (Ia kl.), Sidorowicz Tomasz (Ia kl.), Szczygłowski Adam (Ia kl.), Rawdo Agnieszka (IIa kl.) , Trypucki Nikita (IIa kl.), Wodewicz Walerij  (IIa kl.), Syrnicka Sylwia (IIb kl.), Wojcinowicz Arnold (IIIb kl.) wykonali zadania o różnym stopniu trudności, stosowali swą wiedzę w praktycznych działaniach eksperymentalnych. Poziom osiągnięć uczniów oceniała międzynarodowa komisja projektowa złożona z nauczycieli fizyki z Finlandii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Udział uczniów naszego gimnazjum w projekcie pomoże jego organizatorom połączyć innowacyjne metody nauki z najbardziej zaawansowanymi narzędziami edukacyjnymi.