Rozstrzygnięcie konkursu literackiego z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema

We środę, 15 grudnia, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży Ludzie i technologie. Świat według Stanisława Lema. Konkurs miał na celu popularyzację dorobku polskiej literatury science-fiction. Novum tego konkursu było formowanie kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych, bowiem wszystkie prace musiały być, po uprzednim zapoznaniu się z twórczością Stanisława Lema, wykonane za pomocą określonych narzędzi TIK. Uczestnicy konkursu mieli zróżnicowane zadania w zależności od kategorii wiekowej.

Uczniowie 5b klasy licznie wzięli udział w tym konkursie, tworząc pocztówki okolicznościowe. Natomiast uczeń 8a klasy Adrian Łausz (polonistka Renata Slavinskienė) został laureatem konkursu w swej kategorii. Jego zadanie konkursowe polegało na stworzeniu gry interaktywnej inspirowanej postacią i dziełami pisarza fantasty. Gratulujemy Adrianowi!

Rozstrzygnięcie konkursu Ludzie i technologie. Świat według Stanisława Lema odbyło się przy okazji spotkania autorskiego z Piotrem Jezierskim,  pisarzem, dziennikarzem, kulturoznawcą i autorem książki Aligator w Wilnie. Warto zaznaczyć, że spotkanie to było prapremierą książki. Autor swej najnowszej opowieści dla nastolatków uchylił uczestnikom konkursu jako pierwszym rąbka tajemnicy i opowiedział o swym najnowszym utworze. Odpowiedział również na liczne pytania uczniów.