Koncert kolęd w Ambasadzie RP

15 grudnia zespół wokalny oraz soliści naszego gimnazjum wraz z nauczycielką muzyki Janiną Stupienko mieli zaszczyt wystąpić z koncertem kolęd w Ambasadzie RP podczas świątecznego spotkania Ambasador RP na Litwie p. Urszuli Doroszewskiej z posłami Sejmu Republiki Litewskiej, członkami Międzyparlamentarnej Grupy Sejmu RL ds. kontaktów z Sejmem i Senatem RP oraz członkami litewskiej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL.