Dni Języka Niemieckiego

Dni Języka Niemieckiego stały się corocznycznym tradycyjnym wydarzeniem, podczas którego cała Litwa mówi po niemiecku. Projekt został zainicjowany przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec na Litwie, Instytut Goethego oraz Centralny Zarząd Zagranicznego Systemu Edukacji (ZfA). Nasi gimnazjaliści z nauczycielką języka niemieckiego Žanetą Sventickienė do tej akcji przystąpili już po raz trzeci. W dniach 19-21 października w szkole odbyły się zabawy, świąteczne lekcje języka niemieckiego z nastrojową piosenką i tańcem. Uczniowie przygotowali program koncertowy i quizy dla swoich kolegów z klasy.