Diana Savanevičiūtė zwyciężczynią w konkursie „Słowem – Polska“ w swojej grupie wiekowej

8 lipca zakończył się Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska”, który był skierowany do Polonii i Polaków za granicą. O nagrodę Małżonki Prezydenta RP ubiegało się 720 uczniów z 45 krajów całego świata.
Konkurs składał się z IV etapów: szkolnego, krajowego, kontynentalnego i międzykontynentalnego. Celem konkursu było promowanie języka polskiego, zainteresowanie uczestników poezją Ignacego Krasickiego, Cypriana Kamila Norwida, Kamila Krzysztofa Baczyńskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W sumie uczestnicy musieli przygotować 3 różne wiersze podanych autorów: na I-II etap, III oraz IV.

W obradach Komisji Konkursowej IV etapu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kongresu Oświaty Polonijnej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacji „Wolność i Demokracja”. Zostali wyłonieni trzej zwycięzcy w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie 7-9 lat, 10-13 lat oraz 14-19 lat.

8 lipca nastąpiło ogłoszenie wyników. Finałowa Gala odbyła się w aplikacji Teams. Pierwsza Dama RP spotkała się z uczestnikami i laureatami konkursu, ich nauczycielami oraz rodzicami. Małżonce Prezydenta RP towarzyszył Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, a samą uroczystość prowadziła Anna Radecka reprezentująca Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Laureatami Konkursu zostali: Julia Sikorski (Stany Zjednoczone, grupa wiekowa 7-9 lat), Anita Czirikowa (Ukraina, grupa wiekowa 10-13 lat) oraz Diana Savanevičiūtė (Litwa, grupa wiekowa 14-19 lat). Diana Savanevičiūtė jest uczennicą III klasy naszego gimnazjum (do konkursu przygotowała nauczycielka języka polskiego Regina Paszuta). Warto nadmienić, że Diana to jedyna recytatorka, która reprezentowała nasz kraj w III i IV etapie konkursu.