Garnizon Nowa Wilejka i Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego na planie filmowym

Za kilka dni ukaże się kilkunasominutowy filmik “Historia pierwszej w Europie Konstytucji“, który jest poświęcony wspólnym dziejom i osiągnięciom Polski i Litwy, a dokładniej Konstytucji 3 Maja oraz Zaręczeniu Wzajemnemu Obojga Narodów, które ogłoszone były przed 230 laty. Filmik jest o charakterze edukacyjnym.  Pod kierownictwem nauczyciela historii Waldemara Szełkowskiego udział w nim biorą poszczególni uczniowie naszego gimnazjum od 2 do 12 klasy.