Wilno uhonorowało laureatów olimpiad i konkursów

30 marca Dział Edukacji Administracji Samorzadu m. Wilna i Centrum Postępu Edukacji zorganizowały dwa wydarzenia na platformie Zoom dla zwycięzców konkursów i olimpiad oraz ich nauczycieli na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2020-2021. W tym roku zorganizowano łącznie 26 olimpiad / konkursów, w których wzięło udział 1734 uczniów.

Podczas uroczystości uhonorowano 374 laureatów i 138 uczniów, którzy wykazali się dobrymi wynikami, a także 238 nauczycieli, którzy pomagali uczniom przygotować się do konkursów i olimpiad. Wicemer m. Wilna Tomas Gulbinas wygłosił powitalne przemówienie, w którym podziękował uczniom za ich wysiłek i dążenie do osiągnięcia najlepszych wyników. Wicemer podkreślił, że ci uczniowie to nasza przyszłość. Do podzielenia się  swoimi przemyśleniami zaproszono również dwóch uczniów i nauczycieli, którzy nie tylko podzielili się swoimi doświadczeniami, drogą do najlepszych wyników, ale także podziękowali wszystkim za pracę zespołową, życzyli sukcesów na przyszłość.

Podczas spotkania uczniowie wysłuchali nagrania piosenek zespołu „Jazz Island“ pod kierownictwem  Artūrasa Novikasa, co stworzyło kameralną atmosferę dla wszystkich po drugiej stronie ekranów. Główną atrakcją wydarzenia był występ gościa, magika Mantasa Wizard, który przedstawił fragmenty swego profesjonalnego programu. Uśmiechy i emocje wszystkich obecnych on-line potwierdziły, że uroczystość się  nie przedłużyła, a święto uhonorowania laureatów było ciekawe i ważne dla uczestników.  

Przypominamy o tegorocznych osiągnięciach naszego gimnazjum w olimpiadach i konkursach na szczeblu m. Wilna:

  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego: Margarita Biveinytė – III miejsce (nauczycielka Renata Slavinskienė), Amina Elkady – III miejsce (nauczycielka Regina Paszuta)
  • Olimpiada Muzyczna: Elżbieta Rosowska – III miejsce i Sylwia Syrnicka – III miejsce (nauczycielka Janina Stupienko).

Jak obiecał wicemer Tomas Gulbinas, dyplomy i nagrody dla laureatów dotrą do szkół, jak tylko sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje.