Krajowe eliminacje XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W dniach 2-3 marca odbyły się krajowe eliminacje XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Tegoroczne zmagania polonistyczne są poświęcone uczczeniu 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja i odbyły się zdalnie. Mottem Olimpiady stały się słowa Julii Hartwig „Czyż nie istniejemy dzięki temu,/ co nas różni,/ dzięki odwadze różnienia się”. Novum w tym roku było, że w olimpiadzie mogli brać udział uczniowie 10. klas. Do zmagań republikańskich przystąpiło 28 uczestników.

Nasze gimnazjum na szczeblu krajowym reprezentowało aż 6 olimpijek! Cieszymy się niezmiernie z rezultatów i, oczywiście, gratulujemy! Oto rezultaty:

  1. miejsce – Margarita Biveinytė (IVa kl., naucz. R. Slavinskienė)
  2. miejsce Amina Elkady (IIIb kl., naucz. Regina Paszuta)

Do zaszczytnej 10-tki laureatów trafiła również Jowita Ławrynowicz (IVb kl., naucz. J. Szczygłowska) i Natalia Rutkowska (IIb kl., naucz. R. Slavinskienė).

Wszystkie one wezmą udział w zawodach ogólnopolskich III stopnia, które odbędą się 14-15 kwietnia b.r.