Obchody 13 stycznia – Dnia Obrońców Wolności

13 stycznia  odbywają się obchody Dnia Obrońców Wolności. Tego dnia w oknach litewskich urzędów państwowych i samorządowych, a także w szkołach i mieszkaniach zapłonęły tysiące zniczy. 

Społeczność naszego gimnazjum uczciła pamięć obrońców wolności Litwy. Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie dyrektor gimnazjum Helena Juchniewicz z uczniami klasy Ia i Ib przypomniała  historię krwawych wydarzeń. 13 stycznia 1991 roku naród litewski składał najważniejszy egzamin z dojrzałości obywatelskiej. Świat przeżył wstrząs: ludzie uzbrojeni jedynie w pieśń przeciwstawili się czołgom. 

Pamiętamy i uświadamiamy sobie, jak wielką wiarę rozpalili w nas bohaterzy tamtych dni. Cieszymy się darem wolności, budujemy  wolną i prosperującą Litwę, taką, jaką oni chcieli widzieć. Dziś, w XXI wieku, nie sposób oddzielić niezawisłości państwa od wolności obywateli, demokracji, równości, poszanowania ludzkiej godności. Bohaterom stycznia 1991 roku to zawdzięczamy! 

Podczas lekcji plastyki (naucz. Regina Koszewska) uczniowie w różnorodnych technikach wykonali plakaty upamiętniające 30. rocznicę wydarzeń styczniowych.