Nietradycyjna lekcja języka polskiego poświęcona małej ojczyźnie Tadeusza Konwickiego

4 września uczniowie III klas mieli nietradycyjną lekcję języka polskiego poświęconą małej ojczyźnie Tadeusza Konwickiego. Wycieczkę edukacyjną rozpoczęli na peronie stacji Kolonii Wileńskiej. To właśnie tu wiosną 1939 roku przybywa osiemnastoletni bohater „Kroniki wypadków miłosnych”, Wicio, Polak, maturzysta, mieszkaniec Kolonii Wileńskiej.
Kolejnym punktem wycieczki był dom rodzinny Konwickiego mieszczący się przy ul. Dolnej. Autor „Kroniki wypadków miłosnych” o swoim dzieciństwie wspomina tak: „Proszę sobie wyobrazić czasy przedwojenne, moje wileńskie dzieciństwo. Bez telewizji, koncertów, zespołów młodzieżowych. Nawet radio było rzadkością”.
Zwiedzili również kościół pw. Chrystusa Króla i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kolonii Górnej, gdzie kiedyś przysługiwał do mszy dziesięcioletni Tadeusz: „Ja byłem od paschału, czyli od grubej świecy paschalnej z wkręconymi w nią szyszkami na pamiątkę ran Chrystusa”. Natomiast na cmentarzu w Górnej Kolonii Wileńskiej pochowani są cioteczni dziadkowie pisarza, Malwina i Przemysław Blinstrubowie.
Ta wycieczka przybliżyła uczniom sylwetkę wybitnego pisarza, który „przez całe życie smakował Wilno, Wileńszczyznę, często odwoływał się do Wilna. Nosił to miasto w sobie” (R. Mieczkowski). Wycieczkę zorganizowały polonistki gimnazjum Wanda Andruszaniec i Regina Paszuta.