Zajęcia edukacyjne w Białymstoku

26 lutego uczniowie 8a i b oraz Ia i b klas wraz z polonistkami Renatą Slavinskienė i Joanną Szczygłowską mieli zajęcia edukacyjne w Białymstoku w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym. Uczniowie zwiedzili Pałac Branickich, w którym obecnie znajduje się rektorat uniwersytetu, aulę, kaplicę oraz piwnice pałacowe, gdzie powitał ich zarządca dworu, uczennica z XIX wieku i żołnierz niemiecki z I wojny światowej. W ramach nowej ścieżki historyczno-multimedialnej „Spacer w przeszłość” poznali historię dworu Branickich i gości pałacu. W laboratorium edukacyjnym wykonali sercowe mydełka. Najważniejszą ideą realizowanych zajęć jest interaktywność czyli bezpośredni kontakt dzieci i młodzieży z eksponatem. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w sposób ciekawy przedstawia edukację prozdrowotną, elementy edukacji regionalnej, jak też rozwija kreatywność dzieci i młodzieży.
Następnym punktem wycieczki było obejrzenie komedii Aleksandra Fredry „Zemsta” w Dramatycznym Teatrze im. Aleksandra Węgierki. Sztuka w reżyserii Henryka Talara urzekła wszystkich. Natomiast świetną grę aktorską Krystyny Kacprowicz Sokołowskiej w roli Papkina uczniowie omawiali jeszcze następnego dnia podczas lekcji języka polskiego.