Zajęcia edukacyjne w Centrum Bezpiecznego miasta Wilna

12 lutego uczniowie klasy Ib z wychowawczynią Renatą Slavinskienė brali udział w 2 zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Centrum Bezpiecznego miasta Wilna. Na zajeciach z udzielania pierwszej pomocy uczniowie poznali, jak udzielić pierwszej niezbędnej pomocy osobom potrzebującym, jak prawidłowo wykonywać oddechy ratownicze, jak odnaleźć miejsce ucisku. Mieli też zajęcia praktyczne. Natomiast na zajęciach “Profilaktyka uzależnień” uczniowie mogli dowiedzieć się, czym są papierosy elektroniczne, dopalacze i jakie zmiany w życiu młodych ludzi niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych.