Nietradycyjna lekcja wychowania fizycznego

3 lutego uczniowie klas 7a i 7b mieli nietradycyjną lekcję wychowania fizycznego. Razem z nauczycielami Olkiem Łukacijewskim i Dangirą Naruševičienė uczniowie wybrali się na jedyne w całym Wilnie lodowisko na placu Łukiskim. Po raz pierwszy uczniowie mogli używać łyżew i kasków, które gimnazjum nabyło w styczniu.  Jedni siódmoklasiści mieli okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami łyżwiarskimi, a inni jeździli na łyżwach po raz pierwszy. Uczniowie spędzili na lodowisku 45 minut, sportując, ale też i „łapiąc zające”.