Lekcja integrowana historii i plastyki

Uczniowie G3 i G4 kl. mieli lekcję integrowaną z historii i plastyki na wystawie „Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.
Na potrzeby wystawy do celów edukacyjnych stworzono aż 6 różnych aktywności edukacyjnych. Uczniowie wzięli udział w interaktywnej grze „Mądrzy Radziwiłłowie”, ze specjalistą ds. edukacji przewodnikiem Egidijusem, pełniącym rolę moderatora gry. Zwiedzali wystawę z popularną aplikacją Action Bound, którą zainstalowali w swoich komórkach i wyruszyli w wirtualną podróż. Interaktywni zwiedzający otrzymali dodatkowe informacje o eksponatach, ciekawe pytania i zadania, podczas których udało się połączyć działania edukacyjne z inteligentnymi technologiami. Na wystawie można było obejrzeć około 400 cennych eksponatów o wartości historycznej i kulturalnej, udostępnionych przez ok. 40 instytucji z 7 krajów. Samych portretów aż ponad 100. Wystawa jest powrotem Radziwiłłów do Wilna, bo Radziwiłłowie i Wilno to jedność.
Byli jednym z najbogatszych i najbardziej znanych rodów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przez 400 lat, od pocz. XV w. do końca XVIII, sprawowali najważniejsze stanowiska polityczne i wojskowe w kraju, byli kanclerzami, hetmanami, wojewodami, kasztelanami. Byli też fundatorami kościołów, mecenasami sztuki. Ród jest symbolem więzi narodów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.