Lekcja w Muzeum Vincasa Krėvė-Mickevičiusa

6 grudnia, uczniowie klasy G4 byli na wycieczce edukacyjnej w mieszkaniu-muzeum Vincasa Krėvė-Mickevičiusa, gdzie wysłuchali ciekawej lekcji na temat literatury i historii Litwy. Abiturienci utrwalili swoją wiedzę dotyczącą autora i jego najsłynniejszych dzieł. Mieli też wyjątkową okazję usłyszeć głos Vincasa Krėvė-Mickevičiusa i obejrzeć film o życiu i twórczości autora w Azerbejdżanie.