Saneczkarstwo na lekcjach WF-u

Wszędzie pełno śniegu,

Kurtki ubieramy

I na sankach zjeżdżać

Z górki zaczynamy.

Właśnie tak uczniowie 3. klasy zareagowali na odpowiednie dla saneczkarstwa warunki pogody i swoje lekcje wychowania fizycznego przeprowadzili na górkach nieopodal szkoły.

I choć śniegiem oblepieni

Z każdej strony jak bałwanki,

Chociaż mokrzy i zmęczeni ,

Znowu chcemy iść na sanki!